György-Horváth László

Népzenész, népzene tanár

A Somogy zenekar prímása, a szennai Zselic Művészeti Iskola népzene tanára vagyok.

Az Erdélyben található Kis-Küküllő menti Magyarkirályfalván nevelkedtem, ahol a hagyomány, a népzene és a néptánc még a mindennapi élet része volt. Erdélyből elkerülve, először a néptánccal kezdtem el foglalkozni. Gimnáziumi éveim alatt tagja voltam a Bodrog Néptáncegyüttesnek. Ezalatt az idő alatt kezdtem el népzenével foglalkozni. Az Óbudai Népzenei Iskolában sokat tanultam Ifj. Csoóri Sándortól. Pécsre kerültem néprajz szakra, majd innen cserediákként Kolozsvárra a Babes – Bolyai Tudományegyetemre. Kolozsvári tanulmányaim alatt rendszeresen jártam a palatkai Kodoba Márton prímáshoz hegedülni tanulni. Székre, Mérába is sokat tanultam adatközlő népzenészektől. Visszakerültem Pécsre, ahol a Fanyűvők zenekar prímása lettem.   Ugyanettől az évtől a pécsi Berze Nagy János Művészeti Iskolában és a Kolinda Művészeti Iskolában is tanítottam népi hegedűt. A Nyíregyházi Főiskola ének-zene-népzene tagozatán végeztem. A mezőségi Széken és Mérában is tanultam adatközlő népzenészektől. Családommal a Kaposvár melletti Szennában élek.